Energimålere

Alle Brunata energimålere kan brukes til både varme- og kjøleanlegg, og den lagrer alle data i egne registre for å gi en oversikt over eiendommens forbruksmønstre. Les mer om fordelene ved hver enkelt energimåler nedenfor.