Nettverksprodukter

Brunata tilbyr forskjellige nettverksprodukter som samler opp data fra eiendommens målere og videresender disse til Brunatas tjeneste. Dette gjør det enkelt å avlese målerne og gir mulighet for å visualisere forbruk og avlesninger online hele døgnet. Les mer om produktene i beskrivelsene nedenfor.